+38 (04744) 3-98-37
Меню

Підручники та посібники

   Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. Навчальний процес забезпечений кафедральними науково-методичними розробками.

   За останні роки підготовлено та видано такі підручники і навчальні посібники, у т.ч. з грифом Міністерства освіти і науки України: 

   1. Новітні енергетичні засоби та сільськогосподарські машини: підруч./О.С. Пушка, А.В. Войтік, В.В. Кравченко, Т.О. Кутковецька. - Умань : Видавець "Сочінський М.М.", 2018. - 244 с.

   2. Нагірний Ю.П. Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень : підруч. / [Нагірний Ю.П., Бендера І.М., Вольвак С.Ф.; за ред. Ю.П. Нагірного]. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. – 264 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 29.12.2012 р. №1/11-20266).

   3. Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень. Практикум : навч. посіб. / [Ю.П. Нагірний, І.М. Бендера, С.Ф. Вольвак та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. – 240 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 29.12.2012 р. №1/11-20268).

   4. Деталі машин. Курсове проектування: Навч. посібник / [Несвіт В.Д., Вольвак С.Ф., Вихватнюк Р.В., Добрицький О.О.]. – Луганськ: Вид-во «Віртуальна реальність», 2013. – 334 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 12.12.2012 р. №1/11-19101).

Останні новини

Всі новини