+38 (04744) 3-98-37
Меню

Підручники та посібники

   Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. Навчальний процес забезпечений кафедральними науково-методичними розробками.

   За останні роки підготовлено та видано такі підручники і навчальні посібники, у т.ч. з грифом Міністерства освіти і науки України: 

   1. Новітні енергетичні засоби та сільськогосподарські машини: підруч./О.С. Пушка, А.В. Войтік, В.В. Кравченко, Т.О. Кутковецька. - Умань : Видавець "Сочінський М.М.", 2018. - 244 с.

   2. Нагірний Ю.П. Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень : підруч. / [Нагірний Ю.П., Бендера І.М., Вольвак С.Ф.; за ред. Ю.П. Нагірного]. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. – 264 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 29.12.2012 р. №1/11-20266).

   3. Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень. Практикум : навч. посіб. / [Ю.П. Нагірний, І.М. Бендера, С.Ф. Вольвак та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. – 240 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 29.12.2012 р. №1/11-20268).

   4. Деталі машин. Курсове проектування: Навч. посібник / [Несвіт В.Д., Вольвак С.Ф., Вихватнюк Р.В., Добрицький О.О.]. – Луганськ: Вид-во «Віртуальна реальність», 2013. – 334 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 12.12.2012 р. №1/11-19101).

Останні новини

VI Міжнародна конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання та переробки продукції садівництва та рослинництва»Читати повністю

VI Міжнародна конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання та переробки продукції садівництва та рослинництва»

Читати повністю

Всі новини