+38 (04744) 3-98-37
Меню

Про кафедру

   Кафедра агроінженерії є однією із провідних на інженерно-технологічному факультеті.  

   Вона є випусковою і здійснює підготовку фахівців інженерної служби з механізації агропромислового виробництва освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» денної і заочної форм навчання.  

   Сьогодні на кафедрі викладається понад 30 навчальних дисциплін, а також здійснюється підготовка водіїв категорії «В». У навчальному процесі використовуються лекційні аудиторії, комп’ютеризовані класи, спеціалізовані лабораторії, а також сільськогосподарські машини та обладнання, призначені для виконання різних механізованих технологічних операцій у виробництві сільськогосподарської продукції.

   Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. Навчальний процес забезпечений кафедральними науково-методичними розробками. Видані підручники і навчальні посібники: «Новітні енергетичні засоби та сільськогосподарські машини», «Сільськогосподарські машини», «Ґрунтообробні машини», «Аналіз технологічних систем та обгрунтування рішень», «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Деталі машин. Курсове проектування» та ін.

   Кафедра працює за комплексною науковою темою дослідження механізованих процесів агропромислового виробництва і має наукові розробки з питань підвищення рівня механізації в плодових розсадниках та ягідниках, паливної економічності та екологічності дизелів, розробки гнучкої малогабаритної кормоприготувальної техніки та ін.

   При кафедрі функціонує студентський науковий гурток, в якому студенти займаються науковою роботою. Результати науково-дослідної роботи студенти використовують при підготовці доповідей на студентських наукових конференціях, наукових тез і статей, виконанні курсових і дипломних проектів.

   Кафедра плідно співпрацює з багатьма сільськогосподарськими та промисловими підприємствами м. Умань, Черкаської, Київської, Вінницької, Кіровоградської та інших областей у напрямку проходження студентами всіх видів практики та підготовки курсових і дипломних проектів, стажування викладачів і наукових співробітників кафедри, проведення дослідів та впровадження у виробництво ефективних наукових розробок.

   Зі свого боку кафедра надає методичну допомогу фахівцям підприємств і сприяє впровадженню у виробництво прогресивних механізованих технологій та передового вітчизняного і світового досвіду.

   Кафедра має договори про співробітництво та функціонування своїх філій з підприємствами і науково-дослідними установами: ПАТ «Уманьферммаш», Інститут садівництва НААН України, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України.

Останні новини

VI Міжнародна конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання та переробки продукції садівництва та рослинництва»Читати повністю

VI Міжнародна конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання та переробки продукції садівництва та рослинництва»

Читати повністю

Всі новини