+38 (04744) 3-98-37
Меню

Про кафедру

   Кафедра агроінженерії є однією із провідних на інженерно-технологічному факультеті.  

   Вона є випусковою і здійснює підготовку фахівців інженерної служби з механізації агропромислового виробництва освітніх рівнів «Молодший бакалавр», «Бакалавр» та «Магістр» денної і заочної форм навчання.  

   Сьогодні на кафедрі викладається понад 30 навчальних дисциплін. У навчальному процесі використовуються лекційні аудиторії, комп’ютеризовані класи, спеціалізовані лабораторії, а також сільськогосподарські машини та обладнання, призначені для виконання різних механізованих технологічних операцій у виробництві сільськогосподарської продукції.

   Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. Навчальний процес забезпечений кафедральними науково-методичними розробками. Видані підручники і навчальні посібники: «Новітні енергетичні засоби та сільськогосподарські машини», «Сільськогосподарські машини», «Ґрунтообробні машини», «Аналіз технологічних систем та обгрунтування рішень», «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Деталі машин. Курсове проектування» та ін.

   Кафедра працює за комплексною науковою темою дослідження механізованих процесів агропромислового виробництва і має наукові розробки з питань підвищення рівня механізації в плодових розсадниках та ягідниках, паливної економічності та екологічності дизелів, розробки гнучкої малогабаритної кормоприготувальної техніки та ін.

   При кафедрі функціонує студентський науковий гурток, в якому студенти займаються науковою роботою. Результати науково-дослідної роботи студенти використовують при підготовці доповідей на студентських наукових конференціях, наукових тез і статей, виконанні курсових і дипломних проектів.

   Кафедра плідно співпрацює з багатьма сільськогосподарськими та промисловими підприємствами м. Умань, Черкаської, Київської, Вінницької, Кіровоградської та інших областей у напрямку проходження студентами всіх видів практики та підготовки курсових і дипломних проектів, стажування викладачів і наукових співробітників кафедри, проведення дослідів та впровадження у виробництво ефективних наукових розробок.

   Зі свого боку кафедра надає методичну допомогу фахівцям підприємств і сприяє впровадженню у виробництво прогресивних механізованих технологій та передового вітчизняного і світового досвіду.

   Кафедра має договори про співробітництво та функціонування своїх філій з підприємствами і науково-дослідними установами: ТОВ «РДО Україна», ТОВ «Ерідон Тех», Інститут садівництва НААН України, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України.

Останні новини

Всі новини