+38 (04744) 3-98-37
Меню

Наукова діяльність студентів

     Відповідно до положення про науково-дослідну роботу студентів на інженерно-технічному факультеті на кафедрі агроінженерії функціонує науковий гурток «Інженер-дослідник». Основною метою роботи даного гуртка є підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного світогляду. Науково-дослідна робота студентів поєднує науково-педагогічну роботу співробітників кафедри з самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень та у подальшій підготовці до таких наукових заходів як конференції, конкурси, олімпіади, виставки тощо.

     Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах, навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних задач, стилю й навичкам праці у наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи, безпосередня участь студентів у вирішенні наукових і технічних задач розбудови ефективного розвитку країни.

     Робота студентів в науковому гуртку проходить в поза навчальний час і передбачає підготовку доповідей та рефератів, які заслуховуються на засіданнях гуртка або на наукових конференціях. Учасники наукового гуртка виконують науково-дослідну роботу в лабораторіях під керівництвом викладачів, а потім складають звіти про проведену роботу, доповідають на конференціях, публікують тези та статті.

Останні новини

Всі новини