+38 (04744) 3-98-37
Меню

Наукова діяльність

   Основні пріоритетні напрями наукової діяльності викладачів кафедри пов'язані з дослідженнями механізованих процесів агропромислового виробництва.

П.І.П. і тематика досліджень викладачів:

К.т.н., доцент Войтік А.В. «Дослідження процесів та параметрів робочих органів ґрунтообробних знарядь»

К.т.н., доцент Пушка О.С. «Поліпшення паливно-економічних та екологічних показників ґрунтообробних МТА»

К.т.н., доцент Ковальчук Ю.О. «Підвищення ефективності застосування поверхневого лазерного зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин»

К.т.н., доцент Кравченко В.В. «Дослідження параметрів робочих органів машин для подрібнення рослинної маси»

К.т.н., доцент Дідур В.В. «Механіко-технологічні основи глибокої переробки рослинної сировини рицини в умовах малотоннажного підприємства»

К.т.н., доцент Лісовий І.О. «Аналіз та оптимізація механізованих процесів в агропромисловому виробництві під час взаємодії робочих органів з поверхнею поля

К.с.-г.н., доцент Головатюк А.А. «Дослідження процесу роботи та удосконалення конструктивних параметрів плуга-копача»

К.т.н., доцент Оляднічук Р.В. «Дослідження показників роботи ґрунтообробних МТА в умовах господарств Лісостепової зони»

К.т.н., доцент Шевчук В.В. «Дослідження роботи машин для поверхневого обробітку ґрунту»

К.т.н., ст. викладач Петриченко Є.А. «Дослідження агрегату для внутріщньо-ґрунтового мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою»

К.е.н., доцент Кутковецька Т.О. «Розробка техніко-економічних критеріїв оцінки роботи машино-тракторних агрегатів при виконанні операцій з обробітку грунту

Доктор філософії, ст. викладач Шевчук М.В. «Дослідження молотильно-сепарувальних пристроїв зернозбиральних комбайнів»

Останні новини

Всі новини