+38 (04744) 3-98-37
Меню

Наукова діяльність

   Основні пріоритетні напрями наукової діяльності викладачів кафедри пов'язані з дослідженнями механізованих процесів агропромислового виробництва.

П.І.П. і тематика досліджень викладачів:

К.т.н., доцент Войтік А.В. «Дослідження процесів та параметрів робочих органів ґрунтообробних знарядь»

К.т.н., доцент Пушка О.С. «Поліпшення паливно-економічних та екологічних показників ґрунтообробних МТА»

К.т.н., доцент Ковальчук Ю.О. «Підвищення ефективності застосування поверхневої обробки деталей сільськогосподарської техніки»

К.т.н., доцент Кравченко В.В. «Дослідження параметрів робочих органів машин для подрібнення рослинної маси»; "Дослідження гідравлічних приводів та мехатронних систем в сільськогосподарських машинах"

Д.т.н., доцент Дідур В.В. «Обгрунтування конструктивних параметрів зеєрної камери шнекового пресу»

К.т.н., доцент Лісовий І.О. «Аналіз та оптимізація механізованих процесів в агропромисловому виробництві під час взаємодії робочих органів з поверхнею поля»

К.с.-г.н., доцент Головатюк А.А. «Дослідження процесу роботи та удосконалення конструктивних параметрів плуга-копача»

К.т.н., доцент Шевчук В.В.«Дослідження впливу типу покриття ділянки на показники якості сланцевої трести стебел коноплі»

К.т.н., доцент Петриченко Є.А.«Дослідження агрегату для внутрішньо-ґрунтового мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою»

К.е.н., доцент Кутковецька Т.О. "Розробка техніко-економічних критеріїв оцінки роботи машино-тракторних агрегатів при виконанні операцій з обробітку грунту"

Доктор філософії, ст. викладач Шевчук М.В.«Розроблення котка-подрібнювача стебел соняшника та обґрунтування раціональних режимів його роботи»

Останні новини

Всі новини