+38 (04744) 3-98-37
Меню

Вітаємо із захистом дипломних робіт студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»

    11 та 16-18 грудня на кафедрі агроінженерії відбувся привселюдний захист дипломних робіт студентами заочної та денної форм навчання спеціальності «Агроінженерія», ОР «Магістр».

    Підсумкова атестація студентів за спеціальністю 208 «Агроінженерія» проводилась відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України, рішень Вчених рад університету та факультету.

    Теми дипломних робіт відповідали актуальним проблемам що стосуються спеціальності «Агроінженерія» й були направлені на збільшення об’ємів виробництва сільськогосподарської продукції шляхом удосконалення технологій та відповідних машин і обладнання, покращення якості продукції, підвищення рівня механізації виробництва, зменшення собівартості продукції і забезпечення її прибутковості.

    Під час захисту інженерних рішень, представлених у дипломних роботах, студенти в переважній більшості продемонстрували вміння володіти матеріалом з нормативно-технічних документів і наукової літератури, останніх досягнень виробництва та проводити науково-дослідну роботу.

    Найбільш якісно студентами заочної форми навчання, як відзначила Екзаменаційна комісія, виконали роботи студенти Головатюк А.А. на тему «Обґрунтування експлуатаційних показників роботи дизельного двигуна на суміші ріпакової олії та етанолу» під керівництвом ст. викладача Петриченка Є.А. та Кутас Б.П. на тему «Обґрунтування технологічного процесу відновлення деталей циліндро-поршневої групи двигунів сільськогосподарської техніки» під керівництвом доцента Дідура В.В. Також були рекомендовані до впровадження у виробництво роботи студентів Пастушенка В.О. на тему: «Дослідження робочих органів подрібнювачів гілок» та Педана І.В. на тему «Обґрунтування параметрів зубчастого диска-очисника сошника для прямої сівби».

    Із студентів денної форми навчання, найбільш якісно виконали роботи студенти Шейко О.О. на тему «Обґрунтування параметрів підвищеного ресурсу посівних машин» під керівництвом доцента Кутковецької Т.О. та Пустовіт М.Г. на тему «Підвищення функціональних та експлуатаційних показників подрібнення та змішування кормів» під керівництвом доцента Войтіка А.В. та рекомендовані до впровадження у виробництво роботи студентів Ронікера І.В. на тему: «Дослідження параметрів пристрою для розкриття кореневої системи маточних рослин» та Шишенка О.С. на тему «Обґрунтування параметрів та режимів роботи електротрактора класу 0,6 на основних сільськогосподарських роботах».

    За результатами захисту дипломних робіт випускникам 2020 року інженерно-технологічного факультету, які в повному обсязі виконали відповідний навчальний план та успішно захистили дипломні роботи, Екзаменаційною комісією було прийнято рішення присвоїти кваліфікацію магістра із спеціальності «Агроінженерія» з видачею їм диплома встановленого зразка. Студентам заочної форми навчання всього видати 14 дипломів, з них 2 дипломи з відзнакою Головатюку А.А. та Кутасу Б.П. Студентам денної форми навчання всього видати 34 дипломи, з них 4 дипломи з відзнакою Шейку О.О., Пустовіту М.Г., Свеклі В.В. та Ольховому Є.В.

    Науково-педагогічний склад кафедри агроінженерії та інженерно-технологічного факультету щиро вітає студентів-механіків із успішним захистом дипломних робіт і присвоєнням кваліфікації магістра із спеціальності 208 «Агроінженерія» та бажає нових звершень в обраній професії.

 

Тетяна Кутковецька, доцент кафедри агроінженерії.