+38 (04744) 3-98-37
Меню

Про роботу секції «Агроінженерія» Всеукраїнської студентської наукової конференції

    31 травня 2022 року відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва. В роботі секції «Агроінженерія» взяли участь понад 30 учасників серед яких були студенти та викладачі інженерно-технологічного факультету.

    В зв‘язку з війною в нашій країні робота секції агроінженерії була організована з використанням платформи для відео-конференцій компанії Zoom Video Communications. Можливості даної системи дозволили учасникам конференції супроводжувати свої доповіді презентаційним матеріалом, а також, всім учасникам секції прийняти участь у колективному обговоренні результатів досліджень.

    Участь у конференції брали студенти всіх курсів факультету тому були представлені різнопланові роботи. Робочими мовами засідання були українська та англійська. Роботи англійською мовою були представлені студентами Штонь Марія 21-ім група та Іщенко Ярослав 41-ім група.

    Тематика представлених доповідей відповідала сучасним тенденціям розвитку аграрної науки, а це розробка та вдосконалення робочих органів сільськогосподарських машин, питання відновлення роботоздатності сільськогосподарських машин та покращення їх надійності, дослідження комплексів сучасних машин для вирощування різних видів сільськогосподарської продукції, нові підходи до технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням новітніх машин, діджиталізація сільського господарства.

    Серед доповідей, які викликали велику зацікавленість, були доповіді на тему: «SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF NO-TILL IMPLEMENTATION» Штонь М. 21-ім, «USE OF MINERAL FERTILIZERS - AN IMPORTANT RESERVE OF ENERGY SAVING IN PLANT AND HORTICULTURE» Іщенко Я. 41-ім, «РОЗВИТОК ЗАСОБІ МЕХАНІЗАЦІЇ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ» Кащук В.21-ім, «Датчики в сільському господарстві» Набережний О. 21-ім, «ОГЛЯД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У САДІВНИЦТВІ ТА ВИНОГРАДАРСТВІ» Почапський В. 21-ім.

   Також варто відзначити доповіді таких студентів як Репетир Д. 11м-ім «ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЛЕМЕШІВ ПЛУГІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОГО ЗМІЦНЕННЯ», Плисюк Р. 11м-ім «ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ СТАЛІ 45 В ЗОНІ ЛАЗЕРНОГО ВПЛИВУ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ РЕЖИМІВ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ», Чередник І. 11м-ім «ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБИНИ ЗОНИ ЛАЗЕРНОГО ВПЛИВУ ПІД ЧАС ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ», Гримовський О. 11м-ім «ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ З ЧАВУНУ ШЛЯХОМ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ», Кабанчук О. 11м-ім «ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ ЗАПЧАСТИНАМИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ».

    Дякуємо всім учасникам конференції за активність та бажаємо успіхів у подальшій науковій роботі.

Василь КРАВЧЕНКО, доцент кафедри агроінженерії.