ВІТАЄМО!

Раді бачити вас на сайті
КАФЕДРИ ПРОЦЕСІВ, МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ АПВ
інженерно-технологічного факультету
Уманського національного університету садівництва


Ви абітурієнт?


Методична робота

Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. Навчальний процес забезпечений кафедральними науково-методичними розробками. Видані підручники і навчальні посібники: «Сільськогосподарські машини», «Ґрунтообробні машини», «Машини сільськогосподарські», «Комбайни зернозбиральні», «Системи технологій у рослинництві», «Мобільні енергетичні засоби», «Машиновикористання в землеробстві», «Машиновикористання та екологія довкілля», «Будова і технічне обслуговування тракторів і автомобілів», «Деталі машин. Курсове проектування» та ін.

Далі ... »

Історія кафедри

Кафедра створена в 1929 році, коли Уманський агрополітехнікум був реорганізований в Уманський сільськогосподарський інститут. Першим завідувачем кафедри був професор В.Ф. Чалий. Матеріальна база кафедри в перші роки складалася з машин і знарядь на кінній тязі. У 1935-1941 роках кафедра поповнилася тракторами, машинами на тракторній тязі, молотарками та ін. Значний вклад у розвиток кафедри також зробили завідувачі Моторний К.П. (1944-1949 рр.), В.Г. Красько (1956-1960 рр.), К.С. Хвиля (1960-1973 рр.), Сінгур М.К.(1973-1983 рр.), В.І. Марченко (1983-2009 рр.), Березовський А.П. (2009-2010 рр.), Войтік А.В. (2010-2012 рр.), Вольвак С.Ф. (2012-2014 рр.).

Далі ... »

Наукова робота

Кафедра працює за комплексною науковою темою дослідження механізованих процесів агропромислового виробництва і має наукові розробки з питань підвищення рівня механізації в плодових розсадниках та ягідниках, паливної економічності та екологічності дизелів та ін. При кафедрі працює аспірантура, функціонує студентський науковий гурток, в якому студенти займаються науковою роботою.

Далі ... »

Абітурієнтам: наша кафедра – Ваш правильний вибір!

Кафедра здійснює підготовку фахівців інженерної служби з механізації сільськогосподарського виробництва освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»

Далі ... »

Студентам: Все що потрібнно для якісної освіти

На кафедрі викладається понад 30 навчальних дисциплін, а також здійснюється підготовка водіїв категорії «В». У навчальному процесі використовуються лекційні аудиторії, комп’ютеризовані класи, спеціалізовані лабораторії, а також сільськогосподарські машини та обладнання, призначені для виконання різних механізованих технологічних операцій у виробництві с/г продукції.

Останні новини

Всі новини ...